Zaznacz stronę

Zaniedbania mogą jednak okazać się bardzo kosztowne. W ogólnych warunkach ubezpieczeń budynków jednorodzinnych często znajduje się klauzula dotycząca obowiązku dokonywania przeglądów instalacji. Jeśli dojdzie do wypadku czy pożaru, bez ważnego przeglądu polisa nie zostanie wypłacona. Za niedopatrzenie obowiązku kontroli instalacji grozi też grzywna do 5 tys. złotych, a nawet odpowiedzialność karna, jeśli ktoś ucierpi w wyniku wypadku. Dariusz Gdesz / Polska Press

W Polsce jest prawie 7 mln budynków mieszkalnych. W każdym z nich mogą się zdarzyć usterki instalacji elektrycznej, które niosą dla mieszkańców ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia sprzętu, a w skrajnych sytuacjach nawet pożaru. Jeśli do wypadku dojdzie w budynku, który nie przeszedł okresowego przeglądu instalacji, właściciela mogą czekać konsekwencje prawne lub finansowe.

To sprawa nie tylko dokuczliwego administracyjnego obowiązku – jak oceniają to niektórzy, ale i własnego bezpieczeństwa. Może przegląd i kontrola przewodów kominowych czy gazowych jest bardziej spektakularna, ale wcale nie ważniejsza. Skutki zwarcia instalacji elektrycznej – nie samoistne, ale jako efekt zaniedbań, są także dramatyczne.
A problem zaczyna się często wtedy gdy mamy ubezpieczenie i oczekujemy rekompensaty strat z polisy. Tymczasem w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyraźnie jest napisane, iż warunkiem ważności asekuracji od pożaru jest dowód terminowego przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej. Nie ma przeglądu – nie ma pieniędzy z polisy!

Obowiązek wykonania przeglądu instalacji elektrycznej wynika z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego. Ten wymóg formalnie nie dotyczy domów jednorodzinnych, co czasem jest traktowane jako furtka do pomijania kontroli stanu technicznego instalacji.

Obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznych: co z przeglądami w domach jednorodzinnych

Zaniedbania mogą jednak okazać się bardzo kosztowne. W ogólnych warunkach ubezpieczeń budynków jednorodzinnych często znajduje się klauzula dotycząca obowiązku dokonywania przeglądów instalacji. Jeśli dojdzie do wypadku czy pożaru, bez ważnego przeglądu polisa nie zostanie wypłacona. Za niedopatrzenie obowiązku kontroli instalacji grozi też grzywna do 5 tys. złotych, a nawet odpowiedzialność karna, jeśli ktoś ucierpi w wyniku wypadku.

– Duża część wypadków w domach jest związana z awarią instalacji elektrycznej. Powodów może być wiele – stare okablowanie, zły stan instalacji, domowe przeróbki, przeciążone gniazdka czy uszkodzone przez zwierzęta domowe przewody, Dlatego dla bezpieczeństwa mieszkańców konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądów obciążeniowych instalacji elektrycznej i sprawdzanie, czy wszystko działa poprawnie – mówi Wojciech Leszczyński właściciel firmy Elektryk24h.com

Instalacja elektryczna do przeglądu: jak częste kontrole?

Kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej powinna być wykonywana co najmniej raz na 5 lat. Zbadana powinna zostać sprawność urządzeń i przewodów, zabezpieczenia przed przepięciami i zwarciami, uziemienie, ochrona od porażenia Osoba dokonująca pomiaru powinna podać w protokole termin kolejnego przeglądu – może skrócić czas wymagany przez przepisy, jeśli uzna to za konieczne.

– Niestety, okresowe przeglądy instalacji w domach są często zaniedbywane przez właścicieli. Trzeba pamiętać, że mimo niedogodności kontrole służą przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu. Jeśli pojawiają się niepokojące usterki lub np. po przejściu nad domem burzy z wieloma silnymi wyładowaniami, warto sprawdzić instalację, nawet jeśli nie minęło jeszcze ustawowych pięć lat – radzi Wojciech Leszczyński

Uprawnienia do obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej

Warto pamiętać, że ważna jest jedynie kontrola dokonywana przez uprawnionego specjalistę. Powinien on mieć świadectwo swoich kwalifikacji związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń i instalacji o różnej mocy.

Wyniki przeglądu powinny zostać opisane w protokole pomiarowym. Warto zwrócić uwagę czy został prawidłowo uzupełniony – często w dokumencie brakuje informacji o wykrytych usterkach i sposobach ich rozwiązania czy metodzie badawczej, której użył specjalista.

– Bardzo ważne jest, aby przegląd nie skończył się na odebraniu protokołu i schowaniu go do teczki z dokumentami. Kontrola powinna też obejmować naprawienie wszelkich wykrytych usterek, a jeśli to konieczne nawet wymianę instalacji. Samo przeprowadzenie przeglądu nie poprawi bezpieczeństwa domowników, jeśli wskazówki specjalisty nie zostaną wprowadzone w życie – wskazuje Wojciech Leszczyński

żródło: internet, strefabiznesu

Potrzebujesz przeglądu elektrycznego ?
Wejdź i umów wizytę

Wahasz się nad wyborem elektryka ?
Poznaj opinie i zadecyduj

Pomogliśmy ? Informacje były przydatne ? Zostaw komentarz

ZADZWOŃ